Home » Finansleksikon » D »  

 

Driftspensjon

Driftspensjon er en utbetaling fra bedriften til enkeltpersoner finansiert direkte over driftsregnskapet det enkelte år. Bedriften får fradrag for pensjonsutbetalingen. For den enkelte pensjonist beskattes beløpet som pensjonsinntekt, det vil si lavere trygdeavgift enn lønn.