Drawback

Tilbakebetaling av toll for innsatsmaterialer som er brukt i produksjonen av en ferdigvare. I de aller fleste handelsavtaler er det forbud mot drawback, men det finnes enkelte overgangsordninger og unntak.

Referanse: Regjeringen