Home » Finansleksikon » D » Drangedal Sparebanks historie

Drangedal Sparebanks historie

Drangedal sparebanks historie

Drangedal og Tørdal Sparebank ble stiftet i 1936 med et grunnfond på kr 53.235. Bygda hadde da hatt egne sparebanker helt siden 1865. Både Drangedal Sparebank og Tørdal Sparebank måtte innstille sin virksomhet i begynnelsen av 1930-årene. Våren 2014 forkortet banken navnet til Drangedal sparebank etter en omfattende prosess.

Drangedal og Tørdal Sparebank sin første styreformann var lensmann John Bustrak, mens Anton Heldal ble ansatt som banksjef.

Sparebanken har opplevd både medgang og motgang, noe som er naturlig i og med at den i stor grad er et speilbilde av det lokalsamfunn den skal betjene.

Drangedal Sparebank er i dag en selvstendig sparebank med hovedkontor i Drangedal kommune. I tillegg har vi avdelingskontor på Amfi kjøpesenter i Sannidal (Kragerø kommune) og i Storgata 96C i Porsgrunn. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkunder, små og mellomstore bedrifter, primærnæringer, offentlig sektor, institusjoner og lag og foreninger. Banken ønsker å fremstå som den foretrukne bank for nærområdet, men det er også et mål å beholde og betjene de kunder som måtte komme til å flytte til bygda.

Hvert år bidrar banken med betydelige beløp i form av gaver til bygdas lag og foreninger.

Banken fremstår i dag som en solid bank med en egenkapital på ca. 204 millioner og en forvaltningskapital på ca 2,020 milliarder.

Banken er medeier i Eika Gruppen AS som er et samarbeid mellom 78 små og mellomstore sparebanker fra hele landet og OBOS. Gjennom dette samarbeidet kan kundene tilbys produkter som en liten sparebank ikke ville kunne makte alene. Med dette samarbeidet i ryggen, kompetente medarbeidere og god service, legger Drangedal Sparebank vekt på å være en aktiv og profesjonell rådgiver overfor sine kunder.

www.drangedalsparebank.no