Home » Finansleksikon » D »  

 

Domisilsted

Det sted hvor en domisilveksel eller sjekk er gjort betalbar.