Home » Finansleksikon » D »  

 

Dødsrisikoforsikring

En forsikring som gir etterlatte en bestemt forsikringssum dersom forsikret person dør i avtaleperioden. Forsikringssummen utbetales som en engangssum.