Home » Finansleksikon » D »  

 

Dobbelforsikring

Forsikring av samme objekt, mot samme fare, for samme tid, i flere forsikringsselskaper, slik at den totale forsikringssum overstiger gjenstandens verdi.

Når det gjelder gjenstander, vil det i Norge ikke føre til at gjenstanden får dobbel utbetaling. Dermimot er dette mulig for livsforsirkinger, hvor en forsikringstaker kan tegne livsforsikring i flere selskaper.