Home » Finansleksikon » D » Diversifisering

Diversifisering

Et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer, hvilket normalt gir mindre svingninger i fondets verdi enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer. Sagt på en annen måte; gjennom diversifisering oppnår fondet risikospredning.

Relaterte emner;

Skattediversifisering og Tidsdiversifisering