Home » Finansleksikon » D »  

 

Disponibelt produkt i samfunnet

Nettonasjonalprodukt (NNP) pluss import minus eksport.