Home » Finansleksikon » D »  

 

Disponibel realinntekt

Nominell inntekt minus skatt defaltert med en indeks som uttrykker prisnivåets størrelse i forhold til et valgt utgangspunkt.