Home » Finansleksikon » D »  

 

Diskonto

Rentefradrag ved salg/ kjøp av en fordring som forfaller på et senere tidspunkt. Det skilles mellom:

Offisiell diskonto

Rentesats som anvendes av vedkommende lands seddelbank ved diskontering av veksler.

Privat diskonto

Rentesats som anvendes av private banker ved diskontering av veksler. Sistnevnte diskonto er høyest og basert på førstnevnte. Seddelbankens diskonto har etter de endringer som har skjedd ikke lengre noen pengepolitisk betydning.