Home » Finansleksikon » D »  

 

Diskontering av kontantstrøm

For å prise en obligasjon, finner man nåverdien av den kontantstrømmen som verdipapiret forventes å gi. Verdien på en obligasjon blir da nåverdien av kupongutbetalinger og nåverdien av obligasjonens pålydende.

Man trenger således estimater for

forventet kontantstrøm passende diskonteringsrente (forventet effektiv rente) For å finne nåverdien av kontantstrømmen, kan følgende formel benyttes

Net Present Value - Kupong

Net Present Value eksempel