Home » Finansleksikon » D »  

 

Direkte rente

Øyeblikkelig forrentning av en obligasjon. Beregnes på grunnlag av obligasjonens nominelle (pålydende) rente og aktuell kurs.