Home » Finansleksikon » D »  

 

Direkte investering

Kjøp og salg av verdipapirer på egenhånd via en eller flere meglere.