Home » Finansleksikon » D »  

 

Differensavkastning

Differanseavkastning er avkastningsforskjellen mellom faktisk portefølje og referanseindeksen. Positiv differanseavkastning betegnes meravkastning, mens negativ differanseavkastning betegnes mindreavkastning.