Home » Finansleksikon » D »  

 

Depotkonto

Konto i depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for handel med opsjoner og futures.