Home » Finansleksikon » D »  

 

Depotavdeling

En bankavdeling som særlig arbeider med spørsmål i tilknytning til sikkerhet for lån, oppbevaring av verdier som er stillet som sikkerhet og lignende oppgaver.