Home » Finansleksikon » D » etterspørselsdeterminanter

etterspørselsdeterminanter

Demografiske

Faktorer som er bestemmende for befolkningens etterspørsel etter ulike goder, f.eks. befolkningens alderssammensetning, kjønnsfordeling, levealder, inntekt m.v.