Home » Finansleksikon » D »  

 

Delphi

Fra salg av børsdata og rådgivning på enkeltaksjer, foretok selskapet etter hvert en vridning mot forvaltning av aksjer og fond. Delphi Fondsforvaltning ble etablert i 1995, gjennom overtakelsen av fondene Trend International og Trend Norge – i dag Delphi Norden og Delphi Norge.

Flere fond har kommet til siden den gang – Delphi Vekst og Delphi Kombinasjon i 1997, Delphi Europa i 1999 og Delphi Verden i 2006.

I 2000 ble Delphi Fondsforvaltning overtatt av Storebrand. Formelt sett er dermed Delphi en del av Storebrand-konsernet, med fordeler som en langsiktig og sterk eier i ryggen, samt tilgang til effektive og dynamiske oppgjørs- og administrasjonssystemer.

Vårt forvaltningsmiljø er preget av stabilitet og kontinuitet – flere av forvalterne som var med i etableringen av fondene, er fortsatt ansvarlig for forvaltningen av flere av våre fond. Våre fond og forvaltere har også ved en rekke anledninger blitt kåret til best i klassen – noe også våre gode ratinger er et bevis på.

Delphis måte å forvalte på har vært uendret siden starten. Å skape høy risikojustert avkastning på vegne av andelseierne, vil alltid være vårt fremste mål.

Hjemmeside – www.delphi.no