Home » Finansleksikon » D »  

 

Delingstall

Delingstall brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer født i 1954 og senere. Personer født i perioden 1954 – 1962 vil få beregnet alderspensjon etter en kombinasjon av både forholdstall og delingstall.