Home » Finansleksikon » D »  

 

Dekort

Et fradrag eller en reduksjon i et økonomisk mellomværende. Ordet brukes særlig i forbindelsen rentedekort, et fradrag i renteinntekten til en innskyter som tar ut et tidsinnskudd i en bank uten å ha sagt opp beløpet i rett tid.