Home » Finansleksikon » D »  

 

Deflatering

Omregning av et verditall til et fast prisnivå. For eksempel deflateres den nominelle avkastningen av Statens pensjonsfond – Utland (tidligere Statens petroleumsfond) med prisstigningen for få et uttrykk for reell avkastning; det vil si hvor mye mer verdt fondet er blitt regnet i faste priser.