Home » Finansleksikon » D »  

 

Dagboknummer

Dagboknummer er det nummeret dokumentet får tildelt ved tinglysing. Ved innførsel av nytt tinglysingssystem ble betegnelsen dagboknummer erstattet av dokumentnummer.