Home » Finansleksikon » C »  

 

Crowding out (fortrengt etterspørsel)

Betegnelsen på en situasjon der økte offentlige utgifter reduserer andre etterspørselskomponenter. For eksempel vil økte offentlige utgifter kunne gi høyere rente og dermed fortrenge private realinvesteringer.