Countervailing duty

(Utjevningsavgift). Toll ilagt subsidierte varer fra et annet land for å motvirke subsidienes handelsskadelige effekt.

Referanse: Regjeringen