Home » Finansleksikon » C »  

 

Collar (Bear Collar)

En collar (eller bear collar) kan ses på som en kombinasjon av protective PUT og covered CALL. Investoren gjør gjerne en collar når han allerede eier aksjen og er redd for et fall på kort sikt. Han kjøper da en PUT og utsteder samtidig en CALL med høyere strike, men med samme bortfall. Vanligvis er også begge opsjonene out-of-the-money opsjoner.