Home » Finansleksikon » C »  

 

Collar

Kombinerer caps og floors og kan benyttes av både innskytere og låntakere. Låntakere kan kjøpe cap og samtidig selge floor over samme periode og således etablere en korridor for lånerenten over perioden. Salget av flooren gjøres for helt eller delvis å eliminere kostnaden ved capen. Innskytere kan kjøpe floor og samtidig selge cap over samme periode og således etablere en korridor for innskuddsrenten over perioden. Salget av capen gjøres for helt eller delvis å eliminere kostnaden ved flooren.