Home » Finansleksikon » C »  

 

Code of conduct

En standard for oppgjør av verdipapirer som skal sikre et mer effektivt marked for handel med verdipapirer. Standarden innebærer blant annet full offentlighet om avgifter, regler om grensekryssende samarbeid og teknisk oppkobling mellom aktørene i infrastrukturen i verdipapirmarkedet.