Home » Finansleksikon » C »  

 

CLS – Continous Linked Settlement

Continuous Linked Settlement – internasjonalt oppgjørssystem som sikrer samtidig overlevering av kjøpt og solgt valuta i handel mellom banker. CLS gjør opp handler i femten valutaer (blant annet norske kroner). Det viktigste målet med CLS er å eliminere kredittrisikoen knyttet til bankenes handel med valuta.