Home » Finansleksikon » C »  

 

Clearing (opsjon)

Oppgjør mellom partene i en handel. Oslo Clearing trer inn som mellomledd i handelen med de rettsvirkninger som følger av lov og forskrifter og sørger for at handelen blir gjort opp.