Home » Finansleksikon » C »  

 

Clearing

Avregning eller oppgjør, brukes særlig om at banker og andre finansinstitusjoner avregner sine tilgodehavender og krav mot hverandre.

DnBNOR er blant annet clearing bank for norske banker eller bedrifter som ønsker å betale eller overføre beløp til utenlandske banker.