Home » Finansleksikon » C »  

 

Clean price

Kursen (prisen) en betaler for en obligasjon uten påløpt rente, blir ofte kalt "clean price". For å finne den prisen man faktisk betaler, må man legge til den påløpte renten.