Home » Finansleksikon » C »  

 

Churning

Churning (engelsk) er en praksis hvor aksje- eller fondsmegleren gjennomfører handler i den hensikt å generere kommisjon på handelen. I mange land er dette ansett som brudd på verdipapirhandelsloven (securities law) og henspesiler på kontoholder for hvor kjøps- og salgskommisjon betales inn.

Churning begrenser fondsholderes mulighet til avkastning, da mye av den forventede avkastningen faktisk går til å betale kommisjon til megler.