Home » Finansleksikon » C » er)

er)

Contracts for difference (CFD

Contracts for difference (CFDer) eller på norsk differansekontrakt lar deg åpne enkontraktpåforskjellenpå kursen i et aktivum, fra det tidspunktet du åpner posisjonen til du lukker den.

Viktigere, CFD er etgiret produkt. Dette betyr at du bare trenger å stille med et mindre innskudd for en større eksponering. Giring medfører bådefordeler og risiko: din investerte kapital kan vokse, men du kan også tape mer enn din opprinnelige investering. Med CFDer kan du ta en posisjon i den fremtidige verdien av et instrument, enten du tror det skal opp eller ned. Dette betyr at CFDerer svært fleksibelt, men krever også høy grad av risikohåndtering.

Med CFD-handel har du mulighet til å tjene penger uansett om markedet stiger eller faller.

Hvis du tror at kursen på et instrument kommer til å stige, inngår du en kjøpsposisjon (kalt «longposisjon»). Hvis du tror at instrumentets kurs kommer til å falle, inngår du en salgsposisjon (kalt «shortposisjon»). Ikke bare er markedsutviklingen avgjørende for om du tjener eller taper, men også for hvor mye du tjener eller taper.

La oss si at du tror et bestemt marked kommer til å stige, og du kjøper en CFD for å spekulere i det. Du kommer til å oppnå større fortjeneste desto lenger markedet stiger, og større tap desto lenger det faller. Den samme regelen gjelder dersom du spekulerer i at et marked kommer til å falle: Du tjener mer desto lenger markedsnedgangen varer, og taper mer desto lenger markedsoppgangen varer.

Du kan handle i CFDer på mange ulike markeder, inkludert markedet for aksjer, indekser, råvarer og valutakurser. Handel i for eksempel en aksje-CFD ligner på mange måter på tradisjonell aksjehandel, men er mer praktisk og økonomisk gunstig. Takket være CFDer kan du også handle i instrumenter som ikke er direkte tilgjengelige, for eksempel aksjeindekser.

CFDene er gearede produkter og kan føre til tap som overskrider det opprinnelige innskuddet. Med CFD-handel har du mulighet til å tjene penger uansett om markedet stiger eller faller.

For hvert instrument blir du gitt en "kjøper"- og en "selgerkurs" på hver side av den underliggende markedsprisen. Du kan trade på at et instrument skal gå opp (kjent som «kjøp» eller «gå long»), eller du kan trade at den skal gå ned (kjent som «selg» eller «gå short»).

Kilde: IG Group Limited www.ig.com