Home » Finansleksikon » C » CEBS (Comittee of European Banking Supervisors)

CEBS (Comittee of European Banking Supervisors)

CEBS er et uavhengig rådgivningsorgan innenfor banksektoren, etablert av den Europesike kommisjonen den 23 januar 2009. Komiteen er besatt av sentrale medlemmer av meldmeslandenes finanstilsyn og nasjonale banker. Etter 1 januar 2011, overtok EBA (European Banking Authority) alle oppgavene fra CEBS.

Rollen til EBA er:

rådgi den kommisjon (European Commission) på saker som den ber om, innenfor det tidsperpektivet som kommisjonen selv setter. bidra til en konsekvent implementering av EU direktiver, samt samkjøring av en enhetlig finansiell kontrollpraksis i alle medlemsland innenfor den Europeiske Union. forbedre kontrollfunksjon over det finansielle markedet og utveksling av informasjon på tvers av medlemsland.