Home » Finansleksikon » C »  

 

CDS – Credit Default Swap

Et bytte som er designet slik at risikoen for tap flyttes fra kjøper til selger.

Kjøperen mottar beskyttelse mot mislighold, mens selgeren garanterer for at obligasjonen blir innløst ved forfall. På denne måten endre risikoen fra kjøper til selger.