Cairns group

Cairns group er en gruppe på 19 land som ønsker å åpne handelen med landbruksvarer. Flere av landene er også medlemmer i G33 og G20 gruppene i WTO forhandlingene. Les mer om Cairns group på deres nettsted.

Referanse: Regjeringen