Home » Finansleksikon » B » Bytte pantesikkerhet

Bytte pantesikkerhet

Dersom en lånetaker har flere eiendommer som kan stilles som pant for låneopptak, kan lånetaker velge å bytte pantesikkerhet mellom eiendommene.

Lånetaker plikter å påta seg kostnadene i forbindelse med denne flyttingen, slik som tingslysningsgebyr der dette er nødvendig. Finnes det imidlertid god nok tinglyst pantesikkerhet i en av eiendommene til å slette pantesikkerheten i en annen eiendom, kan det avtales med lånegiver at denne flyttes kostnadsfritt.