Bundet tollsats

Tollsatsen et land har forpliktet seg til i bindingslisten. En vare kan ikke ilegges høyere toll enn dette og den gjelder på MFN-basis.

Referanse: Regjeringen