Home » Finansleksikon » B »  

 

Bullspread

En bullspread gjøres dersom investor har tro på en begrenset oppgang i den underliggende aksjen. ("bull" symboliserer oppgang). Med "spread" menes at investoren foretar samtidig et kjøp og utstedelse av enten CALLer – eller PUTer.