Home » Finansleksikon » B » Bufferkapital

Bufferkapital

Et nøkkeltall som benyttes til å beskrive den risikobærende evnen til livsforsikringsselskaper. Lav bufferkapital innebærer liten risikobærende evne. Bufferkapitalen er definert som:

Ansvarlig kapital utover 8 prosent av beregningsgrunnlaget

+ tilleggsavsetninger

+ kursreguleringsfond

= Bufferkapital