Home » Finansleksikon » B » Budsjettbalanse- Finansleksikonet

Budsjettbalanse- Finansleksikonet

Budsjettbalanse

Forskjellen mellom statens budsjetterte inntekter og utgifter og er lik overskudd før lånetransaksjoner.