Home » Finansleksikon » B »  

 

BSU

BSU er en spareordning som gir fradrag i skatten med en viss prosent av innbetalt beløp. Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen. Fradraget gis til og med det året du fyller 33 år.