Home » Finansleksikon » B »  

 

Brix

Indeks basert på et utvalg obligasjoner notert på Oslo Børs. Basis lik 1000 poeng som ble satt 1. jan. 1990.

Brix

Etter finanskrisen i 2007/2008 ble det bestemt at Brix indeksen skulle suspanderes for en tid, da landets banker ikke hadde god nok likviditet for at en effektiv indeks kunne publiseres. I denne perioden ble det publisert delindekser som skulle vise hvordan markedet utviklet seg.

Indeksen ovenfor viser Statsobligasjonsindeks I mot effektiv rente, da den effektive renten i markedet lå på sitt hisktoriske lavmål. Aldri før i Norges Banks historie har renten vært lavere enn 1,78 %.