Home » Finansleksikon » B » Bortfall – Finansleksikonet

Bortfall – Finansleksikonet

Bortfall

Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.