Home » Finansleksikon » B »  

 

Børspsykologi

Børspsykologi eller den engelske terminologien behavioural science, er et diffust forsøk på å kartlegge hva som foregår når individuelle investorer foretar sine valg. Følger de massene, er de kontrære investorer eller holder de seg helt utenfor markedet.

Børspsykologi prøver å finne svaret på om vi kan forvente at enhver investor, uasett størrelse, oppfører seg rasjonelt i alt denne foretar seg i aksjemarkedet. Eller kan det være andre faktorer som gjør at den ellers så rasjonelle investoren, går i motsatt retning og investerer irrasjonelt.