Home » Finansleksikon » B »  

 

Børskurslisten

Børskurslisten er en daglig publikasjon med detaljert kursinformasjon om verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Oslo ABM, og for offisielle indekser og verdipapirfond registrert på Oslo Børs.

Første side viser en aggregert oversikt over handelsvolumer per verdipapirtype per marked, i tillegg til en grafisk presentasjon av utviklingen i handelsvolumet og Oslo Børs Hovedindeks de siste tolv månedene.

Videre viser listen aggregert kursinformasjon per verdipapir, indeks og registrert verdipapirfond.

For noterte verdipapirer kan detaljene inneholde:

Sluttkurs Siste kjøpsordre Siste salgsordre Dagens høyeste kurs Dagens laveste kurs Volumvektet gjennomsnittskurs Antall verdipapirer som er handlet Handlet volum Markedsverdi