Home » Finansleksikon » B »  

 

Børskurs

Kursene (prisene) på varer, aksjer og lignende på en børs. Det er vanlig å skjelne mellom kjøperkurs (hva en kjøper tilbyr å betale), selgerkurs (hva en selger sier seg villig til å selge for) og omsetningskurs (den kurs varen, aksjen og lignende ble omsatt for).