Home » Finansleksikon » B »  

 

Borettsinnskudd og konkurs

– «Avgjørende for vurderingen var at borettslagslovens bestemmelse om at et borettsinnskudd ikke kan skilles fra andelen i laget. Det fremsatte kravet var derfor fremsatt i tide», er konklusjonen til høyesterett.

Avgjørelsen i høyesterett har betydning for når borettsinskudd skal kunne kunne gjøres gjeldende.

I denne saken mente saksøkte (Danske Bank) at styret i borettslaget måtte vite på et tidlig tidspunkt at laget styrte mot konkurs, og at kravet om utbetaling av innbetalt innskudd til andelshaverne var foreldet. Dette fikk de medholdt i ved behandling i tingretten.

I en sener dom i høyesterett, ble avgjørelsen at kravet ikke var foreldret, da tidspunktet for foreldelse begynte å løpe den dagen konkursen av borettslaget var et faktum.