Home » Finansleksikon » B »  

 

Bonus – Malus system (BMS)

En forsikringsordning for bil, hvor skadefrie år blir belønnet med bonus fra 20 – 75% (i noen tilfeller 80%).

Malus er negativ bonus i tilknytning til antall skader i inneværende år.

Det grunnleggende prinsippet i BMS systemet er at desto høyere skadegraden til forsikringstakeren er, desto høyere premie skal denne betale. Dette for å skjerme "ordinære" forsikringstakere fra prisøkning på egne forsikringer grunnet store skadeutbetalinger.