Home » Finansleksikon » B » BNP Paribas historie

BNP Paribas historie

BNP Paribas historie

Som en av de yngte bankene i Europa, BNP Paribas oppståd i 2000 som et resultat av sammenslåing av Paribas investeringsbank og BNP, den største banken i Franfrike, Sociéte BNP, kjernen av det gruppen bygde seg opp på, var etablert i 1965 etter sammenslåing av CNEP og BNCI, to banker hvor historien trekker helt tilbake til 1848.

Det eldste selskapet i gruppen er det belgiske underselskapet BNP Paribas Fortis, som ble opprettet allerede i 1822.

Fra Inida til Kina, gjennom blant andre, USA, Australia, Tunisia, Belgia og Frankrike, gruppens lange historie er formet av utvikling, kriser, gjenoppståelse, innovasjon og konsolidering i mer enn 200 år med utgangspunkt i bankvirksomhet i hjertet av Europa og globalt.

I Norge har BNP Paribas vært til stede siden 1985.

Hjemmeside – bnpparibas.no/en/